Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Lời hiệu triệu phát huy sức mạnh toàn dân

  10:47 - 11/06/2018

  (VOH) - 70 năm trước, ngày 11/6/1948, trong thời điểm gian khổ nhất, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc".

  Bài viết Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

  12:35 - 10/06/2018

  Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

  Nhớ lại lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  14:57 - 21/03/2018

  (VOH) - Cách đây đúng 70 năm, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc.