Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thay đổi cách ăn để bảo vệ môi trường

    15:57 - 05/04/2017

    Ấn Độ có thể tiết kiệm nước và làm giảm khí thải toàn cầu nếu người dân ăn nhiều rau quả thay vì lúa mì và thịt gia cầm.