Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thông cáo đặc biệt về lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

    06:46 - 04/10/2018

    Tang lễ đồng chí Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 06 và 07/10/2018.