Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp

    13:16 - 28/10/2017

    Kể từ ngày 1/10/2016 đến ngày 30/9/2017, ngành Thanh tra đã phát hiện 136 vụ, 207 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng (tăng 177% về số vụ, 117% số đối tượng so với năm ...