Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kiểm toán kiến nghị giảm thu phí 62 năm tại 22 dự án BOT

    14:32 - 22/10/2017

    Kiểm toán nhà nước vừa có báo cáo gửi đến Quốc hội kiến nghị giảm thời gian thu phí hơn 62 năm tại 22 dự án BOT giao thông.