Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bộ Giao thông sẽ giảm mức phí BOT hàng loạt trạm trên cả nước

    17:45 - 22/09/2017

    Việc giảm phí có thể áp dụng vào tháng 11 năm nay 2017.