Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Triển khai thu thuế điện tử toàn bộ ở TPHCM và Hà Nội

    15:29 - 14/01/2019

    Chỉ đạo về nhiệm thụ thu ngân sách năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo ngành thuế phải nhanh chóng xây dựng về triển khai đề án mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn về thuế.