Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính

    14:26 - 29/07/2019

    (VOH) - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 933/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính.