Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổng tuyển cử năm 2019 ở Ấn Độ sẽ đắt đỏ nhất thế giới

    06:46 - 24/02/2019

    Cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Ấn Độ sẽ là cuộc bầu cử đắt đỏ nhất trong lịch sử nước này, và có lẽ là một trong những cuộc bầu cử tốn kém nhất từng được tổ chức tại bất kỳ quốc gia dân chủ nào.