Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chiến thắng Mùa Xuân năm 1975 với lời di chúc của Bác

    05:57 - 26/04/2019

    (VOH) - Bác đã đi xa nhưng Di chúc của Người để lại mãi mãi là kim chỉ nam cho Cách mạng Việt Nam, đất nước Việt Nam.