VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Ngoài khả năng tiết kiệm nhiên liệu, yếu tố về giá thành của những mẫu xe dưới đây cũng được người sử dụng đánh giá cao.
VOH default thumbnail
 - 
Theo Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số 04/2017/QĐ-TTg về danh mục các thiết bị, phương tiện phải thực hiện dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng cũng như lộ trình cụ thể.