Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 4 năm, tinh giản biên chế hơn 50 ngàn người

  15:13 - 27/12/2019

  (VOH) - Thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ diễn ra sáng 27/12.

  Cải tiến bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề khó khăn nên phải có bước đi thận trọng

  08:08 - 08/11/2019

  (VOH) - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết, việc cải tiến bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề khó khăn, chính phủ xác định phải làm từng bước thận trọng, vừa làm vừa rút kinh ...

  Cử tri quan tâm vấn đề tuyển dụng và cắt giảm biên chế

  07:43 - 08/11/2019

  (VOH) - Chiều 7/11, sau phiên chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ Nội Lê Vĩnh Tân vụ tại kỳ họp Quốc hội, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm xung quanh vấn đề tuyển dụng và cắt giảm biên chế.

  Trả lời chất vấn về tinh giản biên chế trong giáo dục

  07:19 - 23/05/2019

  (VOH) - Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ký văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về chủ trương tinh giản biên chế trong lĩnh vực Giáo dục.

  Tinh giản biên chế phải gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

  06:34 - 13/05/2019

  (VOH) - Thực hiện quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế gắn với Nghị quyết số 39, thời gian qua, TPHCM đã quan tâm chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện của ...

  Sắp xếp lại bộ máy, giải thể đơn vị làm việc không hiệu quả giảm sự chồng chéo

  16:00 - 19/04/2019

  Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của BCH TƯ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, TPHCM đã tinh giản 472 trường hợp.

  TPHCM đẩy mạnh tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ

  15:08 - 19/04/2019

  (VOH) - Về tinh giảm biên chế, TPHCM đã cắt giảm 4,75% số biên chế hành chính và 10,51% số người làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập.

  Kết quả tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế ở Thành phố Hồ Chí Minh

  10:55 - 19/02/2019

  Bằng sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện các nghị quyết của ...

  Chính phủ ban hành Nghị định bổ sung đối tượng tinh giản biên chế

  08:42 - 05/09/2018

  (VOH) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

  Tinh giản biên chế đối với người vi phạm đạo đức nhà giáo

  11:14 - 18/06/2018

  Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo có thể bị tạm dừng việc giảng dạy, bố trí làm công việc khác để chờ xử lý hoặc xem xét đưa vào diện tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng ...