Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đề nghị phía Malaysia xét xử công bằng đối với Đoàn Thị Hương

    21:04 - 14/03/2019

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đề nghị phía Malaysia bảo đảm xét xử công bằng, khách quan, trả tự do cho công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương.