Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xuất hiện số điện thoại mạo danh Tổng đài ngành điện

    15:41 - 10/10/2018

    Hiện nay đang xuất hiện số điện thoại 1900.6796 mạo danh Tổng đài của ngành điện tiếp nhận giải đáp dịch vụ điện, dễ gây nhầm lẫn với Tổng đài 1900.6769 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.