Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Làm cho số liệu thống kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 “biết nói”

  20:01 - 21/01/2020

  (VOH) - VPCP vừa có Thông báo kết luận của PTT Vương Đình Huệ - Trưởng ban BCĐ Tổng điều tra DS và nhà ở TW tại Hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở ...

  Bảo đảm chất lượng Tổng điều tra dân số và nhà ở

  09:25 - 02/04/2019

  (VOH) - Phó Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân. Đây là yếu tố rất quan trọng bảo đảm sự thành công của cuộc Tổng điều ...

  Từ 1/4/2019, tổng điều tra dân số, nhà ở

  09:52 - 14/03/2019

  (VOH) - Đây sẽ là lần thứ 5 nước ta tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở.

  Triển khai tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  15:00 - 05/01/2019

  (VOH) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo lập cơ chế chính sách, môi trường pháp lý để hệ thống thống kê hoạt động đồng bộ, thông suốt và nhất ...