Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của công tác dân vận

    20:27 - 27/06/2018

    Ngày 27/6, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương 6 tháng đầu năm 2018.