Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • ‘Trang mới cuộc đời’ hỗ trợ thực hiện giấy tờ tuỳ thân cho trẻ em khó khăn

    14:56 - 23/08/2019

    (VOH) - Trẻ em không có giấy khai sinh, không được đi học và không được hưởng các dịch vụ bảo hiểm y tế, chăm sóc cộng đồng, khó có cơ hội phát triển công bằng.