Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xét xử tranh chấp bản quyền Thần đồng đất Việt trong nhiều ngày

    12:09 - 25/01/2019

    Tác giả Lê Linh cho rằng ông là tác giả duy nhất của bộ truyện tranh nổi tiếng Thần đồng đất Việt.