Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lấy cắp laptop, tên trộm nhắn tin hỏi “Có cần gửi lại tài liệu học không”

    07:20 - 09/12/2018

    Sau khi lấy trộm chiếc laptop, nhận ra khổ chủ là một sinh viên đại học, tên trộm đã gửi lại email hỏi chủ nhân có cần tài liệu học tập quan trọng nào trong máy không hắn sẽ gửi lại.