Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát hiện trống đồng hàng nghìn năm tuổi tại Lào Cai

    08:03 - 05/04/2019

    Tổng thể trống đồng còn tương đối nguyên vẹn, có chiều cao 38cm, rộng đáy 67,5cm, mặt trống có đường kính rộng 63cm, phần tang trống cao 23cm, phần bầu và mặt trống cao 15cm.