Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM bổ sung chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài

    14:15 - 23/01/2019

    (VOH) - Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ nay đến cuối năm 2020, UBND TP sẽ bổ sung chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài.