Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đình chỉ chức vụ trong Giáo hội Phật giáo với trụ trì chùa Ba Vàng

    19:26 - 26/03/2019

    Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc đề xuất đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh trong khi chờ ra quyết định ...