Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trục đu quay bỗng dưng đứt lìa, thương vong la liệt

    20:26 - 15/07/2019

    Ba người thiệt mạng và 26 người bị thương khi trục đu quay đang hoạt động thì bị gãy lìa ở một công viên giải trí của Ấn Độ.