Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Saudi Arabia trục xuất 15.000 con lạc đà Qatar

    21:46 - 29/06/2017

    Sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, Riyadh dường như thể hiện rằng không hề muốn có bất cứ mối liên hệ nào với Doha khi quyết định ngay cả lạc đà của đất nước hàng xóm cũng phải rời ...