Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trường ĐH Việt Nam vào Top 25 đại học hàng đầu ASEAN

    20:28 - 09/02/2019

    3 nước Singapore, Malaysia và Thái Lan có tới 19 trong số 21 trường đại học hàng đầu của ASEAN theo WoS. Indonesia và Việt Nam, mỗi nước góp 1 đại học.