Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Báo động thói quen tự ý dùng kháng sinh – hệ lụy khó lường!

    20:12 - 11/11/2019

    (VOH) - Tại Việt Nam, vấn đề kháng kháng sinh đang ngày càng trầm trọng.