Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 diễn ra từ 1 – 7/10

  07:25 - 22/09/2018

  (VOH) - UBND TPHCM sẽ thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với chủ đề “Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục”.

  Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 trên toàn quốc

  15:50 - 02/10/2017

  (VOH) - Đây là năm thứ 6 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức trong toàn quốc.