Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tuyển sinh 2019: Thí sinh đăng ký vào các trường sư phạm giảm mạnh

    20:46 - 14/05/2019

    (VOH) - Thông tin từ Vụ Giáo dục Đại học, năm 2019 chỉ tiêu tuyển sinh vào các ngành sư phạm tăng hơn 10.000 so với năm 2018.