Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền phòng chống ma túy cho giáo viên, học sinh

    15:38 - 08/04/2019

    (VOH) - BTL Vùng Cảnh Sát Biển 3 tuyên truyền về biển đảo, cách nhận biết, tác hại và phòng, chống ma túy trong học đường cho hơn 2.200 cán bộ, giáo viên và học sinh.