Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, đề nghị kỷ luật 10 đảng viên, quân nhân

    18:16 - 06/08/2019

    Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 10 đảng viên, quân nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước.