Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 5 quy tắc thêm ING vào động từ đúng nhất

  17:24 - 08/04/2020

  Các thì tiếp diễn đều cần động từ V-ING, vậy cách thêm ING đúng là gì?

  Cách thêm -ING vào động từ và hướng dẫn sử dụng V-ING trong các trường hợp

  09:39 - 08/04/2020

  Bài học này sẽ tập trung vào cách thêm -ING đúng cho các động từ và hướng dẫn sử dụng V-ING trong các trường hợp. Let's go.