Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM tổ chức lại Văn Phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND TP

    11:45 - 12/03/2019

    (VOH) - Sáng nay 12/3, UBND TPHCM công bố quyết định về tổ chức lại Văn Phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND TP thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP (Giai đoạn 1).