Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Malaysia ngừng dự án đường sắt 20 tỷ USD với nhà thầu Trung Quốc

    07:12 - 05/07/2018

    Quyết định ngừng dự án được đưa ra trong bối cảnh Malaysia đang tìm cách tái đàm phán các điều khoản của thỏa thuận với phía Trung Quốc.