VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dù chưa thực sự phổ biến nhưng smoke trick – (xiếc khói) đang ngày càng được quan tâm và đặc biệt thu hút giới trẻ.