Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những thông tin cần biết về vay vốn sinh viên trong năm 2019

    08:10 - 23/09/2019

    Chính sách vay vốn sinh viên có hiệu lực từ năm 2007 và còn áp dụng cho đến ngày nay. Rất nhiều phụ huynh và sinh viên quan tâm đến chính sách này.