VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Tính đến trưa 17/1, còn 530 vé xe Tết miễn phí dành cho sinh viên.