Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lãnh đạo YouTube đã bỏ qua các cảnh báo, cho phép các video độc hại

    17:08 - 08/04/2019

    Theo Bloomberg, các lãnh đạo của YouTube đã làm ngơ cho phép nội dung cực đoan chạy tràn lan trên trang web của mình.