VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Tham dự sẽ có các thương hiệu lớn trong ngành cà phê như Trung Nguyên, King Coffee, Cafe Folliet, Shin Coffee…triển lãm còn giới thiệu thương hiệu, máy móc, thiết bị và phụ kiện cà phê.