Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • MAX 4D 10/12 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 10/12/2019

  16:00 - 10/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 10/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  POWER 655 10/12 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 3 10/12/2019

  16:00 - 10/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 3 ngày 10/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 3D 9/12 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 9/12/2019

  16:00 - 09/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 9/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MEGA 645 8/12 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay chủ nhật 8/12/2019

  16:00 - 08/12/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay chủ nhật ngày 8/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 8/12/2019, ...

  MAX 4D 7/12 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 7/12/2019

  16:00 - 07/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 7/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  POWER 655 7/12 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 7 7/12/2019

  16:00 - 07/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 7/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MEGA 645 6/12 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 6 6/12/2019

  16:00 - 06/12/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 6/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 6/12/2019, mời ...

  MAX 3D 6/12 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 6/12/2019

  16:00 - 06/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 6/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  MAX 4D 5/12 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 5/12/2019

  16:00 - 05/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 5/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...

  POWER 655 5/12 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 5 5/12/2019

  16:00 - 05/12/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 5/12/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày ...