Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vietlott MEGA 645 1/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay chủ nhật 1/3/2020

  16:00 - 01/03/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ chủ nhật ngày 1/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 1/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 29/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 29/2/2020

  16:00 - 29/02/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 29/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 29/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 29/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 29/2/2020

  16:00 - 29/02/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 29/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 29/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 28/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 28/2/2020

  16:00 - 28/02/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 28/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 28/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 28/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 28/2/2020

  16:00 - 28/02/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 28/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 28/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 27/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 27/2/2020

  16:00 - 27/02/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 27/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 27/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 27/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 27/2/2020

  16:00 - 27/02/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 27/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 27/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 26/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 26/2/2020

  16:00 - 26/02/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 26/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 26/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 26/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 26/2/2020

  16:00 - 26/02/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 26/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 26/2/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 25/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 25/2/2020

  16:00 - 25/02/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 25/2/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 25/2/2020, mời quý vị đón xem.