Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • MEGA 645 11/10 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 6 11/102019

  16:00 - 11/10/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 11/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 11/10/2019, mời quý vị đón xem.

  MAX 3D 9/10 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 9/10/2019

  15:51 - 09/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 9/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 9/10/2019, mời quý vị đón xem.

  MAX 3D 14/10 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 14/10/2019

  16:00 - 14/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 14/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 14/10/2019, mời quý vị đón xem.

  MEGA 645 9/10 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 4 9/10/2019

  15:53 - 09/10/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 9/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 9/10/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 12/10 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 7 12/10/2019

  16:00 - 12/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 12/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 12/10/2019, mời quý vị đón xem.

  MAX 4D 10/10 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 10/10/2019

  16:00 - 10/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 10/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 10/10/2019, mời quý vị đón xem.

  MAX 3D 11/10 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 11/10/2019

  16:00 - 11/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 11/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 11/10/2019, mời quý vị đón xem.

  MAX 4D 12/10 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 12/10/2019

  16:00 - 12/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 12/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 12/10/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 10/10 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 5 10/10/2019

  16:00 - 10/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 10/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 10/10/2019, mời quý vị đón xem.

  MEGA 645 13/10 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay chủ nhật 13/10/2019

  16:00 - 13/10/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ chủ nhật ngày 13/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 13/10/2019, mời quý vị đón xem.