Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vietlott MAX 3D 8/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 2 8/6/2020

  16:00 - 08/06/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 8/6/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 8/6/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 7/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay chủ nhật 7/6/2020

  16:00 - 07/06/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ chủ nhật ngày 7/6/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 7/6/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 6/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 6/6/2020

  16:00 - 06/06/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 6/6/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 6/6/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 6/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 6/6/2020

  16:00 - 06/06/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 6/6/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 6/6/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 5/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 5/6/2020

  16:00 - 05/06/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 5/6/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 5/6/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 5/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 5/6/2020

  16:00 - 05/06/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 5/6/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 5/6/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 4/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 4/6/2020

  16:00 - 04/06/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 4/6/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 4/6/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 4/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 4/6/2020

  16:00 - 04/06/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 4/6/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 4/6/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 3/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 3/6/2020

  16:00 - 03/06/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 3/6/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 3/6/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 3/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 3/6/2020

  16:00 - 03/06/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 3/6/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 3/6/2020, mời quý vị đón xem.