Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • WinRAR vá lỗ hổng nguy hiểm tồn tại... 19 năm

    07:46 - 23/02/2019

    Theo các chuyên gia bảo mật, lỗ hổng này đã tồn tại suốt 19 năm qua mà không bị phát hiện.