Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM phấn đấu đạt 56 xã nông thôn mới trước tháng 5/2020

  07:08 - 03/08/2019

  (VOH) – UBND TP đã yêu cầu các sở - ngành, quận - huyện phấn đấu có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 huyện hoàn thành nâng cao chất lượng các tiêu chí cấp huyện trước tháng 5/2020.

  Hơn 3.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  06:46 - 18/05/2018

  (VOH) - Đến hết 31/12/2017, cả nước có 3.069 xã (34,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

  Hoạt động khuyến nông TPHCM năm 2018 ưu tiên cho các xã nông thôn mới

  08:57 - 30/12/2017

  (VOH) - Theo Trung tâm Khuyến nông TPHCM, năm 2018, các hoạt động khuyến nông sẽ ưu tiên cho các xã xây dựng nông thôn mới, nhằm tham gia công tác đẩy mạnh giảm hộ nghèo tăng hộ khá.