Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thượng tôn pháp luật – Câu chuyện của mọi thời đại

    16:55 - 24/07/2019

    (VOH) - Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, xã hội ngày một văn minh, hiện đại thì tình trạng “nhờn luật”; “Coi thường pháp luật”... vẫn diễn ra phổ biến.