Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSBL 10/12 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay Thứ 3 10/12/2019

  12:59 - 10/12/2019

  XSBL – Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/12/2019

  XSBL 3/12 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay Thứ 3 3/12/2019

  12:59 - 03/12/2019

  XSBL – Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/12/2019

  XSBL 26/11 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay Thứ 3 26/11/2019

  13:00 - 26/11/2019

  XSBL – Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/11/2019

  XSBL 19/11 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay Thứ 3 19/11/2019

  12:59 - 19/11/2019

  XSBL – Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/11/2019

  XSBL 12/11 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay Thứ 3 12/11/2019

  12:59 - 12/11/2019

  XSBL – Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/11/2019

  XSBL 5/11 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay Thứ 3 5/11/2019

  12:59 - 05/11/2019

  XSBL – Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 5/11/2019

  XSBL 29/10 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay Thứ 3 29/10/2019

  12:59 - 29/10/2019

  XSBL – Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/10/2019

  XSBL 22/10 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay Thứ 3 22/10/2019

  14:00 - 22/10/2019

  XSBL – Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/10/2019

  XSBL 8/10 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay Thứ 3 8/10/2019

  13:00 - 08/10/2019

  XSBL – Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 08/10/2019

  XSBL 1/10 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay Thứ 3 1/10/2019

  13:00 - 01/10/2019

  XSBL – Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 1/10/2019