Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSBDI 20/6 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 20/6/2019

  13:00 - 20/06/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/6/2019

  XSBDI 6/6 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 6/6/2019

  13:00 - 06/06/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/6/2019

  XSBDI 18/4 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 18/4/2019

  12:59 - 18/04/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/4/2019

  XSBDI 23/5 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 23/5/2019

  13:00 - 23/05/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/5/2019

  XSBDI 25/4 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 25/4/2019

  12:59 - 25/04/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/4/2019.

  XSBDI 9/5 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 9/5/2019

  13:00 - 09/05/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/5/2019.

  XSBDI 2/5 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 2/5/2019

  13:00 - 02/05/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/5/2019

  XSBDI 30/5 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 30/5/2019

  12:59 - 30/05/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/5/2019

  XSBDI 13/6 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 13/6/2019

  13:00 - 13/06/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/6/2019

  XSBDI 16/5 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 16/5/2019

  13:00 - 16/05/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/5/2019