Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSBD 27/3 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 27/3/2020

  12:59 - 27/03/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/3/2020

  XSBD 20/3 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 20/3/2020

  12:59 - 20/03/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/3/2020

  XSBD 13/3 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 13/3/2020

  12:59 - 13/03/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/3/2020

  XSBD 6/3 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 6/3/2020

  12:59 - 06/03/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/3/2020

  XSBD 28/2 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 28/2/2020

  12:59 - 28/02/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/2/2020

  XSBD 21/2 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 21/2/2020

  12:59 - 21/02/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/2/2020

  XSBD 14/2 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 14/2/2020

  12:59 - 14/02/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/2/2020

  XSBD 7/2 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 7/2/2020

  12:58 - 07/02/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/2/2020

  XSBD 31/1 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 31/1/2020

  12:59 - 31/01/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 31/1/2020

  XSBD 24/1 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 24/1/2020

  12:59 - 24/01/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/1/2020