Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSBP 16/3 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 16/3/2019

  13:00 - 16/03/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/3/2019

  XSBP 18/5 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 18/5/2019

  13:00 - 18/05/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/5/2019

  XSBP 20/4 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 20/4/2019

  12:59 - 20/04/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/4/2019

  XSBP 27/4 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 27/4/2019

  12:59 - 27/04/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/4/2019

  XSBP 13/4 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 13/4/2019

  13:00 - 13/04/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/4/2019

  XSBP 6/4 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 6/4/2019

  12:59 - 06/04/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/4/2019

  XSBP 4/5 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 4/5/2019

  13:00 - 04/05/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/5/2019

  XSBP 11/5 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 11/5/2019

  13:00 - 11/05/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/5/2019

  XSBP 23/3 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 23/3/2019

  13:00 - 23/03/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/3/2019

  XSBP 30/3 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay Thứ 7 30/3/2019

  12:59 - 30/03/2019

  XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/3/2019