Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSBTH 28/5 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 28/5/2020

  12:59 - 28/05/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/5/2020

  XSBTH 21/5 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 21/5/2020

  12:59 - 21/05/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/5/2020

  XSBTH 14/5 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 14/5/2020

  13:00 - 14/05/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/5/2020

  XSBTH 7/5 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 7/5/2020

  12:59 - 07/05/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/5/2020

  XSBTH 30/4 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 30/4/2020

  12:59 - 30/04/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/4/2020

  XSBTH 26/3 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 26/3/2020

  12:59 - 26/03/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/3/2020

  XSBTH 19/3 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 19/3/2020

  12:59 - 19/03/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/3/2020

  XSBTH 12/3 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 12/3/2020

  12:59 - 12/03/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/3/2020

  XSBTH 5/3 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 5/3/2020

  12:59 - 05/03/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 5/3/2020

  XSBTH 27/2 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 27/2/2020

  12:59 - 27/02/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/2/2020