Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSCT 14/8 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 14/8/2019

  13:00 - 14/08/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/8/2019

  XSCT 12/6 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 12/6/2019

  13:00 - 12/06/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/6/2019

  XSCT 26/6 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 26/6/2019

  13:00 - 26/06/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/6/2019

  XSCT 24/7 - Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 hôm nay ngày 24/7/2019

  13:00 - 24/07/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/7/2019

  XSCT 7/8 - Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 hôm nay ngày 7/8/2019

  13:00 - 07/08/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/8/2019

  XSCT 17/7 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 17/7/2019

  13:00 - 17/07/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/7/2019

  XSCT 31/7 - Kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 hôm nay ngày 31/7/2019

  13:00 - 31/07/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 31/7/2019

  XSCT 3/7 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 3/7/2019

  13:00 - 03/07/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/7/2019.

  XSCT 10/7 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 10/7/2019

  13:00 - 10/07/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/7/2019

  XSCT 19/6 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 19/6/2019

  13:00 - 19/06/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/6/2019