Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDL 2/6 - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay Chủ nhật 2/6/2019

  13:00 - 02/06/2019

  XSDL – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/6/2019

  XSDL 21/4 - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay Chủ nhật 21/4/2019

  12:59 - 21/04/2019

  XSDL – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/4/2019

  XSDL 28/4 - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay Chủ nhật 28/4/2019

  13:00 - 28/04/2019

  XSDL – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/4/2019

  XSDL 16/6 - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay Chủ nhật 16/6/2019

  13:00 - 16/06/2019

  XSDL – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/6/2019

  XSDL 14/4 - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay Chủ nhật 14/4/2019

  13:00 - 14/04/2019

  XSDL – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/4/2019

  XSDL 19/5 - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay Chủ nhật 19/5/2019

  13:00 - 19/05/2019

  XSDL – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/5/2019

  XSDL 5/5 - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay Chủ nhật 5/5/2019

  12:59 - 05/05/2019

  XSDL – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 5/5/2019

  XSDL 9/6 - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay Chủ nhật 9/6/2019

  13:00 - 09/06/2019

  XSDL – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/6/2019

  XSDL 26/5 - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay Chủ nhật 26/5/2019

  12:59 - 26/05/2019

  XSDL – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/5/2019

  XSDL 12/5 - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay Chủ nhật 12/5/2019

  13:00 - 12/05/2019

  XSDL – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/5/2019