Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDNG 18/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 18/5/2019

  13:00 - 18/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/5/2019

  XSDNG 4/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 4/5/2019

  13:00 - 04/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/5/2019

  XSDNG 1/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 1/5/2019

  13:00 - 01/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 1/5/2019

  XSDNG 15/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 15/5/2019

  13:00 - 15/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/5/2019.

  XSDNG 27/4 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 27/4/2019

  12:59 - 27/04/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/4/2019

  XSDNG 20/4 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 20/4/2019

  12:59 - 20/04/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/4/2019

  XSDNG 22/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 22/5/2019

  13:00 - 22/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/5/2019

  XSDNG 8/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 8/5/2019

  13:00 - 08/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 8/5/2019

  XSDNG 11/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 11/5/2019

  13:00 - 11/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/5/2019

  XSDNG 24/4 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 24/4/2019

  12:59 - 24/04/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/4/2019