Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDNG 25/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 25/5/2019

  12:59 - 25/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/5/2019

  XSDNG 15/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 15/6/2019

  13:00 - 15/06/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/6/2019

  XSDNG 22/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 22/5/2019

  13:00 - 22/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/5/2019

  XSDNG 29/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 29/5/2019

  12:59 - 29/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/5/2019

  XSDNG 8/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 8/6/2019

  13:00 - 08/06/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 8/6/2019

  XSDNG 5/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 5/6/2019

  13:00 - 05/06/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/6/2019

  XSDNG 15/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 15/5/2019

  13:00 - 15/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/5/2019.

  XSDNG 18/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 18/5/2019

  13:00 - 18/05/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/5/2019

  XSDNG 12/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 12/6/2019

  13:00 - 12/06/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/6/2019

  XSDNG 1/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 1/6/2019

  13:00 - 01/06/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 1/6/2019