Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDNG 4/12 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 4/12/2019

  12:59 - 04/12/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/12/2019

  XSDNG 30/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 30/11/2019

  13:00 - 30/11/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/11/2019

  XSDNG 27/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 27/11/2019

  13:00 - 27/11/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/11/2019

  XSDNG 23/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 23/11/2019

  13:00 - 23/11/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/11/2019

  XSDNG 20/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 20/11/2019

  13:00 - 20/11/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/11/2019

  XSDNG 16/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 16/11/2019

  12:59 - 16/11/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/11/2019

  XSDNG 13/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 13/11/2019

  12:59 - 13/11/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/11/2019

  XSDNG 9/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 9/11/2019

  13:00 - 09/11/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/11/2019

  XSDNG 6/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 6/11/2019

  12:59 - 06/11/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/11/2019

  XSDNG 2/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 2/11/2019

  12:59 - 02/11/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/11/2019