Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDNG 11/7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 11/7/2020

  13:00 - 11/07/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/7/2020

  XSDNG 8/7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 8/7/2020

  12:59 - 08/07/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 8/7/2020

  XSDNG 4/7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 4/7/2020

  12:59 - 04/07/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/7/2020

  XSDNG 1/7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 1/7/2020

  12:59 - 01/07/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 1/7/2020

  XSDNG 27/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 27/6/2020

  12:59 - 27/06/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/6/2020

  XSDNG 24/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 24/6/2020

  13:00 - 24/06/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/6/2020

  XSDNG 20/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 20/6/2020

  13:00 - 20/06/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/6/2020

  XSDNG 17/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 17/6/2020

  12:59 - 17/06/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/6/2020

  XSDNG 13/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 13/6/2020

  12:59 - 13/06/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/6/2020

  XSDNG 10/6 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 10/6/2020

  12:59 - 10/06/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/6/2020