Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDNG 19/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 19/10/2019

  13:00 - 19/10/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/10/2019

  XSDNG 16/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 16/10/2019

  13:00 - 16/10/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/10/2019

  XSDNG 12/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/10/2019

  XSDNG 9/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 9/10/2019

  13:00 - 09/10/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/10/2019

  XSDNG 5/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 5/10/2019

  13:00 - 05/10/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/10/2019

  XSDNG 2/10 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 2/10/2019

  13:00 - 02/10/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/10/2019

  XSDNG 28/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 28/9/2019

  13:00 - 28/09/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/9/2019

  XSDNG 25/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 25/9/2019

  13:00 - 25/09/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/9/2019

  XSDNG 21/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 21/9/2019

  13:00 - 21/09/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/9/2019

  XSDNG 18/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 18/9/2019

  13:00 - 18/09/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/9/2019